Deneyim

1979-1985 Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Toraks Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı / Uzmanlık Öğrencisi

1986-1987 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı / Uzman Dr. Yedeksubay

1988-1989 Doutches Heart Zentrum Berlin, Kalp Cerrahisi ve Kalp Transplantasyonu Bölümü / Misafir Doktor

1985-1993 İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim/ Uzman Doktor

1993-2008 VKV Amerikan Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü / Doçent Doktor

2008-2010 Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı / Doçent Doktor

2009-2010 T.C. Bilim Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü / Profesör Doktor

2008-2012 VKV Amerikan Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü / Profesör Doktor

2012-Halen VKV Amerikan Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü / Profesör Doktor, Bölüm Başkanı

2018-Halen Başkent Üniversitesi İstanbul SUAM / Profesör Doktor

Eğitim

1979 Diyarbakır Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Lisans

1985 Hacettepe Üniversitesi / Tıp Fakültesi Toraks Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı / Uzmanlık

1991 İstanbul Üniversitesi / Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı / Doçentlik

2009 Bilim Üniversitesi / Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı / Profesörlük

Yan Dal Uzmanlığı: Pediatrik Kalp ve Damar Cerrahisi                                    
Serifikasyon: European Association of Cardiovascular Surgery Board Sertifikasyonu