Deneyim

2001 – 2006 Kardiyoloji Asistanlığı / Türkiye Yüksek Ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

2007 – 2012 Öğretim Görevlisi / Başkent  Üniversitesi Adana Hastanesi / Koroner Anjiyografi Laboratuvarı Kardiyak Görüntüleme Koroner Bakım Ünitesi

2012 – 2013 Yard. Doç. / Başkent Üniversitesi İstanbul SUAM / Koroner Anjiyografi Laboratuvarı

2013 Kardiyoloji Doçenti ünvanı almıştır

2013 Doç. Dr. / Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi / Koroner Anjiyografi Laboratuvarı

2013 – 2019 Doç. Dr. / Başkent Üniversitesi İstanbul SUAM / Koroner Anjio Radial (Bilekten), Koroner Stent Yerleştirilmesi (Radial),  Kalp Yetersizliği Uzmanı

2019 – Halen Profesör. Dr. / Başkent Üniversitesi İstanbul SUAM / Koroner Anjio Radial (Bilekten), Koroner Stent Yerleştirilmesi (Radial),  Kalp Yetersizliği Uzmanı

Eğitim

1993 – 2000 Hacettepe Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce)